VSAKA 5. ŽENSKA
Belgija: 44,3 umorov se zgodi v družini; Brazilija: 70% vseh umorjenih žensk ubijejo njihovi (bivši) partnerji; Izrael: 42% umorov se zgodi v družini; Kanada: 54% vseh umorjenih žensk ubijejo njihovi (bivši) partnerji; Nem?ija: vsaka tretja ženska je že doživela nasilje s strani svojega (bivšega) partnerja; Nizozemska: (bivši) partnerji vsako leto umorijo od 60 do 70 žensk; Slovenija: ni podatkov; Velika Britanija in Wales: med 42% in 49% vseh umorjenih žensk ubijejo njihovi partnerji; ZDA: 70% vseh umorov se zgodi v intimnih razmerjih...

"PADA PO STOPNICAH"
To je pogost izgovor, ki ga pretepene ženske uporabljajo, da bi pojasnile poškodbe, ki jih je povzro?il njihov (bivši) partner. Sram in bole?ina, ki ju doživljajo ženske v povezavi z odnosom družbe do nasilja nad ženskami, otežujeta, da bi o nasilju spregovorile in poiskale pomo?

USTAVIMO NASILJE
Boj proti nasilju v družini in še ve?, boj proti nasilju nad ženskami, je vprašanje temeljnih ?lovekovih pravic. Pove?anje varnosti za vsakogar, ne glede na spol, etni?no ali rasno pripadnost, spolno usmerjenost, starost, veroizpoved ali socialni položaj, bi morali biti najpomembnejši ?len v "globalni ustavi".

 

"Stopnice" so akcija Ženske svetovalnice, Slovenia in Politie, Regio Utrecht, Nizozemska. Akcijo sta finan?no podprla Vlada Republike Slovenije, Urad za enake možnosti in Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske.O projektu "Stopnice"
Miti o nasilju nad ženskami
Stopnice v medijih
Fotogalerija
 


Policijska uprava Ljubljana


Mestna ob?ina Ljubljana


Društvo Ženska svetovalnica,

  
Juegos de Zuma Flash Gratis